ฟินแลนด์

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    ฟินแลนด์ (Finland) เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป
    4 มี.ค. 2022 เวลา 04:23
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    4 มี.ค. 2022 เวลา 04:22