รัฐวิสาหกิจ

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    1 พ.ค. 2022 เวลา 14:13
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    1 พ.ค. 2022 เวลา 14:13