เบื่อโลก

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    7 ก.ค. 2022 เวลา 09:11
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    อาการเบื่อชีวิต เบื่อโลก ไม่อยากทำอะไร รู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนชีวิตไม่มีทิศทาง ขาดความพอใจในชีวิต ความเบื่อที่เกิดขึ้น
    7 ก.ค. 2022 เวลา 09:04