พินิจ

เวลาพูดเรื่องการเมือง เคทจะพยายามเลี่ยงที่จะพูดถึง ความดี -ความชั่ว เพราะความดี-ชั่ว เป็นนิยามที่สร้างปัญหาให้กับคนเรามากที่สุด ดังนั้นเคทจะมักโฟกัสไปที่เรื่องผลประโยชน์เป็นหลัก โดยใช้เศรษฐศาสตร์ มาเป็นตัวช่วยในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาหลักๆของบ้านเราคือ ความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์การเมืองน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังวนเวียนกับเรื่อง คุณงามความดี เลวชั่ว สร้างคู่ขัดแย้งขึ้นมา เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดตามวัฒนธรรมที่เรายึดถือ...อ่านต่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Whatever it takes ของรัฐบาลไทย
วิกฤติ Covid-19 ทำให้ทั้งธนาคารกลางและรัฐบาลของหลายประเทศ นำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาใช้อย่างมากมายมหาศาล ในรูปแบบที่ว่า Whatever it takes หรือ เท่าไรเท่ากัน
โดยทั่วไปแล้ว
นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะมี 2 ประเภท
นั่นก็คือ...อ่านต่อ
ดี
น้ำดื่มสิงห์ ความต่าง ที่เป็นหนึ่ง
สินค้าที่ผู้บริโภคแทบจะแยกกันไม่ออกว่า “แตกต่าง” กันอย่างไร
หนึ่งในสินค้านั้นก็คือ “น้ำดื่ม”
แต่ผู้บริโภคอย่างเราๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน หรือไม่เคยใส่ใจด้วยซ้ำว่า
น้ำดื่มแต่ละขวดแตกต่างทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพ...อ่านต่อ