T

toT

    อยากให้​ BD มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์​ต่อส่วนรวม​ในเชิงยกระดับ​คุณภาพ​ความคิด​ หรือเพื่อพัฒนา​ชีวิตประสบการณ์​ ถ้าเป็นข้อเท็จจริง​ที่แทรกเนื้อหา​ความรู้​การวิเคราะห์​มาด้วยยิ่งดี​ ไม่ใช่เรื่องราวมายา​ ข่าวโคมลอยซุบซิบ​ทั่วไป​ และการแสดงความคิดเห็น​แลกเปลี่ยน​ ควรรับฟังความคิดเห็น​ข้อเสนอแนะ​ ชมเชย​ วิจารณ์​ ด้วยเหตุ