• kimleela
  • 1
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 22
   กำลังติดตาม
    • เคยเห็นปกหนังสือนี้
     ตอนอยู่ป5.(2512)
     #เกิดวังปารุสกวัน#
     แต่ไม่เคยอ่าน...
     เกิดวังปารุสก์ by จะเล่าอะไรให้ฟัง
     จะเล่าอะไรให้ฟัง🍁
     68 ตอน
      kimleela
      ขอแก้ใหม่ค่ะ #เกิดวังปารุสก์#