T

Tanasun Pramuanphorn

กลับมาใส่ใจป้องกันได้แล้ว 500กว่าแล้ว
ด่วน!! ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อ อีก 516 ราย รวมเป็น 548 ราย
1
จ.สมุทรสาคร แถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 516 ราย ยอดสะสม 548 ราย มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ...อ่านต่อ
1
การเปล่งแสงของธาตุไฮโดรเจน
สู่แบบจำลองอะตอมเชิงควอนตัม
 
การพยายามมองหากฎที่ใช้อธิบายว่า "ทำไมธรรมชาติจึงเป็นอย่างที่มันเป็น" คือความปรา...อ่านต่อ
5วิชาธุรกิจที่โควิดกำลังบอกเรา...อ่านต่อ
ตอนนี้รัฐบาลสั่งจ่ายเงินเพิ่มแล้วนะครับ จากเดิมเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ตอนนี้เพิ่มเป็น 6 เดือนแล้ว ตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน แต่จะลดโควตาจาก 10,000,000 คนเหลือเพียง 9,000,000 คนเท่านั้น ลงมติ ครม. เรียบร้อยแล้ว...อ่านต่อ
ทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์
อาชีพนักบิน กำลังตกงาน
แค่บินได้ อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด นักบินใหม่ล้นตลาด ตกงานกว่าพันคน เพราะอะไร นักบินขาดแคลน แต่ทำไมยังตกงาน..?...อ่านต่อ
มุมสบาย
เห็นด้วย ครับ