ปล่อยให้เป็นไปเถิด

Blockdit ไม่ควรเป็นเครื่องมือให้สื่อประเภทนี้ มาใช้เขียนจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง หรือปลุกระดมทางการเมืองแบบผิดๆ ควรกำหนดขอบเขตในการเป็นสมาชิก ไม่งั้นจะอยู่ยาก
🚫ในภาวะที่ไม่ปกติ มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ให้คนอยู่บ้าน ไม่ให้ไปอยู่รวมกันมากๆ กำหนดเคอร์ฟิว ปิดห้าง ปิดสถานบันเทิง งดเที่ยวบิน ฯลฯ ทำให้ต้องลำบากเดือดร้อนกันถ้วนหน้า หลายคนตกงาน หลายคนหยุดงาน ทั้งงานประจำ ทั้งธุรกิจ ขาดรายได้ ในขณะที่ยังต้องกินต้องใช้จ่าย
😷หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด ที่มีรายได้นำเข้ารัฐ และที่จ่ายเงินเดือนและโบนัสพนักงานสูงๆ ควรจะคำนวณตัดในส่วนที่ต้องนำเข้ารัฐหรือที่ต้องจ่ายโบนัสมาช่วยเหลือประ...ดูเพิ่มเติม
ภาพประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
Spanish Flu(ระบาดอยู่3ปีเต็ม; 1918-1920)คนติดเชื้อ 500ล้านคน(1/4 ของประชากรโลก). ตาย 50ล้านคน

Box thinking

ตอนนั้นหนักจริงๆ เพราะด้วยเครื่องมือและความรู้ต่างๆ แต่ตอนนี้ก็หนักอีกตรงเชื้อที่มันชอบหลบซ่อนซะเหลือเกิน