Akarapon

อ่านว่าขนมครอยแซนต์มาตลอด
• คุณรู้หรือไม่?
ครัวซองค์ไม่ได้มีที่มาจากฝรั่งเศส...อ่านต่อ
...
พฤติกรรม ยอมจ่ายเพื่อแลกกับ “ความสบาย” ในวันนี้
การใช้จ่ายเพื่อแลกกับรถหรู ได้กินของดีๆ ไปเที่ยวที่ดีๆ
จนในบางครั้ง มันอาจทำให้เราติดหนี้
และเกิดปัญหาตามมา ทั้งต่อตัวเอง และสังคม
พฤติกรรมนี้กำลังเป็นเหมือนเชื้อไวรัสแพร่กระจายไปยังคนรุ่นใหม่
หรือแม้แต่ คนที่มีรายได้มาก...อ่านต่อ