Wajarasak

เคล็ดลับการออกแบบ 'โลโก้' สร้างฐานแบรนด์-เพิ่มมูลค่างาน
'โลโก้' ไม่ใช่แค่การออกแบบตัวหนังสือหรือรูปภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะทั้งศาตร์และศิลป์เพื่อสร้างสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง “ตัวตน” ของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ พร้อมแนะ 3 ปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม การสร้างเรื่องราว สี ตัวอักษร กรณีศึกษาผ่านการออกแบบโลโกเพื่อชุมชนเกาะลิบง
บทความโดย สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ I กรุงเทพธุรกิจ...อ่านต่อ