กานต์
6 มิ.ย. 2019 เวลา 01:58Lifestyle

ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าสั้นหรือยาว

คุณมีความสนิทสนมกับใครในระดับหนึ่ง

แล้วจู่ๆ เค้าห่างหายไปจากชีวิตคุณ

ถ้าคนๆ นั้นมันทำให้คุณมีอาการเสียศูนย์...ดูเพิ่มเติม