jome starlinie

jome....auttaponn..sangpunn

"วันคืน..ข้างแรม ยิ่งพิศยิ่งดูยิ่งเศร้า ฉันเหงา เหมือนดังเดือนแรม"
"ท่องเที่ยวดูธรรมชาติซาบซึ้งธรรมมะ"
ความนิ่ง คือความสงบ ปัญญาก่อเกิด
"สิ่งที่มนุษย์ต้องการคือความสวยงามของธรรมชาติต้องการอ๊อกชิเจนเพื่อไว้หายใจให้มีชีวิตดำรงอยู่แต่มนุษย์ก็ยังทำร้ายธรรมชาติด้วยน้ำมือของตัวเอง"
ร่วมกันรักษาให้โลกของเราอยู่ไปนานๆครับ
บรรยากาศยามเย็นที่สะพานโยงที่เก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่2 งาว ลำปาง
"แสงแห่งราตรียังไม่จางหายไม่มีลาจาก"
คืนสุดท้ายกับการลาจากกัน งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา
"เงารัตติกาล"

jome starlinie

🌑🌒🌘🌙
"วันว่างกับภูเขาและแม่น้ำ"
ไปหาปลากัน
เมฆบังจันทร์
พระจันทร์หมองหมอก