อาชว์ เหล่าปราณีชน

    Plague Inc.
    เกมจำลองการสร้างไวรัสล้างโลก !... อ่านต่อ