W

win​tanapat

😲😲
ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล
นี่คือภาพภูเขาไฟโอลิมปัส (olympus Mons)
ภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟรูปโล่ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล
ตั้งอยู่บน"ดาวอังคาร"
ขนาดของมันใหญ่โต มโหราฬจนน่าสะพรึงกันเลยทีเดียว...อ่านต่อ
กลอนพาไป
ขอบคุณครับ