น.ส.กฤศณา เสมาวัฒนกิจ

เรื่องจริงค่ะ
ขนาดดวงอาทิตย์ยังโดนด่าเลย......อ่านต่อ