P Nut

สุดยอด
Insight บทวิเคราะห์เชิงลึก : สัญญาณทั่วโลกเตือนว่าเรากำลังอยู่ในภาวะทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี 2551
ทั้งข้อมูลทางสถิติและข้อมูลสถานการณ์จริงในขณะนี้ บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเดียวกันกับทุกครั้ง ก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นในโลก ในขณะที่การแพร่ระบาดของ Coronavirus และตัดสินใจของธนาคารกลางหลายประเทศอาจเป็นการเร่งให้วิกฤตเกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นไปอีก...อ่านต่อ
รู้หรือไม่ว่า ? ระบบการศึกษาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์จะมีการสอนเรื่องการเงินกันตั้งเเต่เด็กยังเรียนอยู่ชั้น ป.2 หรือเเค่อายุ 7 ขวบ
การสอนของคนสวิสกลับไม่สอนให้เด็กรู้จักประหยัด เเต่จะสอนการบริหารเงินที่ถูกต้อง ซึ่งพวกเขามีวิธีการที่เเยบยลกว่านั้น......อ่านต่อ