ไกลสอน

ไกลสอน
ไอ้ตุ๊ด..ฮัลเลลูย่าาา ฮาโหลล..สติ ซาตองง