Kaison Samit
20 ต.ค. 2019 เวลา 18:47

เก็บไว้ดูอยากรู้ให้รีบมาถาม เรื่องราวดีๆที่มีระหว่างการเดินทาง

ไปต่อ
อนุโมทนาบุญขอบคุณครับ คนไทยพูดกันเวลาใครทำบุญทำทานการกุศล เราจะพลอยยินดีไปด้วย เเต่.....