เจริญพร คำจารย์

ทรัมป์หนุนไวท์ พาวเวอร์
โดย
นิติภูมิธณัฐ
มิ่งรุจิราลัย...อ่านต่อ
จีน-อินเดีย
โดย
นิติภูมิธณัฐ
มิ่งรุจิราลัย...อ่านต่อ
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
โดย
นิติภูมิธณัฐ
มิ่งรุจิราลัย...อ่านต่อ
“ฐานทัพอเมริกาในไทย” เรื่องราวที่(เคย)ลับสุดยอดของรัฐบาลไทยและอเมริกา
“การโฆษณาบิดเบือนของคอมมิวนิสต์ที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อไทย ก็คือ กล่าวหาว่าไทยถูกต่างชาติยึดครองและถูกใช้เป็นฐานทัพในการรุกราน ทุกคนก็ย่อมจะเห็นแล้วว่าไม่มีที่ใดเลยในผืนแผ่นดินไทยที่จะเรียกได้ว่ามีสถานะเป็นการยึดครอง และชาติไทยมีความเป็นเอกราชสมบูรณ์ในทุกวิถีทางและจะคงอยู่ตลอดไปชั่วกาลนาน...”
การออกอากาศวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2508...อ่านต่อ
หน้าหนึ่งของ New York Times เช้านี้: รายชื่อและอายุของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ถึงวันนี้ใกล้ 100,000 คนแล้ว!
เป็นวิธีการนำเสนอข่าวเพื่อสร้างความตระหนักว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้มิได้วัดด้วยตัวเลข หากแต่ทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ มีจิตใจ มีวิญญาณและมีตัวตน มีครอบครัว มีเพื่อน มีชุมนุมของตน!
นี่คือด้านหนึ่งของบทบาทสื่อสิ่งพิมพ์หรือ print journalism ที่ยังทดแทนโดยสื่อดิจิ...อ่านต่อ
Challenge for Change
ท้าทายเพื่อเปลี่ยนแปลง...อ่านต่อ
🐟🐠🐡🦈🐬🐋งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2562 เริ่มขึ้นแล้ว 14-19 พฤศจิกายน 2562 เชิญทุกท่านมามีส่วนร่วมกับงานและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนลุ่มน้ำสงคราม 109 หมู่บ้านในอำเภอศรีสงครามต้องวางแผนคนในครอบครับให้ดีจะแบ่งกันมาวันไหน ทุกคนตั้งตารอคอยงานนี้ ชาว นอพ.ก็มีส่วนร่วมกับงานทั้ง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทุกท่า...อ่านต่อ
บ้านสุขโบราณ 🔔 ผสานอักษร
ติดตามครับ สุดยอดๆเลยครับ ชอบๆ
เปิดเวทีให้ลูกหลานเยาวชนเราครับ
ลอยทุกข์ลอยโศก
แพทย์ไทยติดดิน
งามแท้ๆครับ
🍆🍆🍈เพาะรักษ์ น.อ.พ.เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครูลูกๆนักเรียนซึมซับแล้วเอาไปทำที่บ้านคือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ซึ่งจะมีการปลูกพืชอย่างต่อเนื่องตามฤดูกาลช่วงนี้ น้ำเต้า มะระ บวบ ฟัก ต่างแข่งกันแตกยอดชูช่อรอวันออกดอกออกผล คงอีกไม่นานเกินรอครับสุขจริงๆ@น.อ.พ.🍐🍈🍆🍆