เทวา ข้าบดินทร์

เทวา ข้าบดินทร์

ความเป็นจริงบนพื้นฐานที่ถูกฝังในค่านิยม

ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
คนคุณภาพคนนึงเลยครับ