InvestInKnowledge

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตาม comment และกดlike ทุกคนด้วยนะคะ
เขียนแผนธุรกิจภายใน 20 นาทีด้วย “Business Model Canvas”...อ่านต่อ
"ปลาเป็นบรรพบุรุษของเราเหรอนี่"
มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจเมื่อได้ยินอย่างนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้าใจกันว่า
พวกเราวิวัฒนาการมาจาก "ลิง" แต่นั้นมันก็ใช่แหละ ถ้าย้อนกลับไปอีก
จะพบว่าเราได้วิวัฒนาการมาจากปลา...อ่านต่อ

memo

ขอบคุณมากค่ะ
"อย่ารอจนถึงเวลาที่พร้อม แล้วค่อยลงมือทำ
แต่จงลงมือทำเลยในตอนที่ยังมีโอกาส"
ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าจะมานั่งลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำ
หากเราลองคิดๆดูเเล้วว่าทำไปก็ไม่เสียหาย
ก็ลงมือทำเลย
หากเราคิดว่ารอจนกว่าตัวเองจะพร้อมก่อนแล้วค่อยทำดีกว่า...อ่านต่อ