Rin Rada

  • 2

    โพสต์

เราสามารถรู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
ได้จากสิ่งที่เราลงมือกระทำด้วยตัวเราเอง

เก็บฝัน..🕰

แอบบย่องเข้าบ้านนน ไม่มีบทความ..เดินคอตกกลับไป..🚶🏻‍♀️🚶🏼‍♂️
มุมหนึ่งของชีวิต..มีเรื่องราวมากมาย สิ่งที่เราพบเจอฝึกให้เราเข้มแข็ง แต่ไม่เคยแล้งน้ำใจ และไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร...แม้จะถูกเอาเปรียบอยู่บ่อยๆ ..สิ่งไหนไม่ควรจดจำ ก็ไม่ควรเก็บมาใส่สมอง...ปล่อยไป #ช่างมัน #เรื่องของมัน
Cr.pic

กลอนพาไป

สู้ๆ ครับ ✌🏻