MaRine Dream

  • 3

    โพสต์

ตอนนี้ ทำไว้ 2 เพจค่ะ
1) Encouragement เติมพลังให้ใจ
2) กิน ไป เรื่อย...อ่านต่อ
เริ่ม จรด อักษรตัวแรก กับ ประโยค สั้นๆ
“สวัสดีค่ะ”

มุมสบาย

ได้เวลาเริ่มแล้ว ดีใจด้วยครับ