"The Next Generation"

รวมภาพหน้าแรกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วงเดือนกันยายน 2563 (ม.รัฐ)
มาดูภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีจุดเด่น-จุดขายตรงไหนบ้าง (ม.รัฐ)
ยุคนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรซื้อกิน ของใช้ ร้านอาหาร ตลอดจนรีวิวสินค้า เราก็ต้องเข้าดูเว็บไซต์ของแบรด์ต่างๆกันอยู่แล้วรวมถึง บริษัท โรงพยาบาล โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ