มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • สุดท้ายทุกอย่างจะว่างเปล่า
  • 21
   โพสต์
  • 10
   ผู้ติดตาม
  • 20
   กำลังติดตาม
  • “คนเราต้องเป็นในสิ่งที่ตนเป็น ไม่อาจผิดเป็นสิ่งอื่น ไม่มีชีวิตที่อยู่ด้วยการฆ่า ไม่มีการถอยหลังกลับ ถูกหรือผิดย่อมคือตราประทับที่ติดตัวอยู่ชั่วกาล ”