A

Andy Rotwiboonchai

‘Start Up’ ไทย ไม่รอรื้อกฎหมาย ขอไปโตในต่างประเทศดีกว่า
เหตุใดการสร้างธุรกิจ "Start Up" ไทยกับเกาหลี จึงต่างกันราวฟ้ากับดิน มีหลายปัจจัย นอกจากเงินทุนสนับสนุน รัฐไม่ให้ความร่วมมือ ยังรวมถึงความไม่เข้ัาใจธุรกิจว่าจะเติบโตสร้างรายได้มหาศาลได้อย่างไร...อ่านต่อ
GOLD UPDATE : อดีต Trader ทองคำ 2 คนของ Deutsche Bank พบว่ามีความผิดในข้อหาปั่นราคาตลาดทองคำและ Silver...อ่านต่อ
สรุปหนังสือ อ่านธุรกิจใน 69 แผนภาพ ฉบับ 8 แผนภาพแก้ปัญหา
รู้จุดอ่อนจุดแข็ง เห็นปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่
และค้นพบโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะกับทุกคนที่ต้องทำงานครับ...อ่านต่อ
ส่อง 4 ปัจจัยที่ทำให้ 'ราคาทอง' ถูกหรือแพง
ส่อง 4 ปัจจัยสำคัญ ที่มีผลทำให้ "ราคาทอง" พุ่งหรือร่วง หลังทองรูปพรรณทะลุ 30,000 บาทเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ไทย พร้อมทำความรู้จักกับผู้มีหน้าที่ "กำหนดราคาทอง" ในประเทศไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้...อ่านต่อ