Blockdit Logo (Mobile)

กษิระ

อ่านแล้ว อ่านเล่า - EP.123 เรื่องเล่าจากร่างกาย
หนังสือเล่มนี้จะนำท่านเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีคำถาม "ทำไม?" ทำหน้าที่เป็นเหมือนไกด์นำทาง คำถามเหล่านี้เมื่อดูผิวเผินจะเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่เมื่อการเดินทางของเราสิ้นสุดลง เราจะนำเรื่องราวต่างๆ ที่เราจะได้พบระหว่างทางมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นเป็นภาพใหญ่ และเมื่อเราเ...อ่านต่อ