Chaya Qwedsa😘😘📡🛰

Chaya Qwedsa😘😘📡🛰

...

...เชื้อไวรัส ที่ หยุด เชื้อในร่าง...

สามารถ สร้างภูมิคุ้มกัน จากการสัมผัสได้

บัรทึกไว้ กันลืมปล.เราใช้รูปแบบนี้อยู่...ไวดี...

Qwedsa chaya chill... 😘😘😘😁🛰️🛰️
...วาง... ทุกสิ่ง ลง... กฏแห่ง กรรม...

...นับแต่...16มีนาคม....

...เวลานี้...26วัน....

.......หาก ตาย ตาย ไป ตั้งแต่ไข้ลง36องศาเซลเซียสล่ะคะ...ออ ใช้ ปรอท แบบ อมไว้ใต้ลิ้นนะคะ....

....จง ดู สิ.....ดู ชีวิต ฉัน ยัง อยู่ได้มั้ย...

แล้วจะ มี แต่สิ่ง ที่ประหลาดใจ......อ่านต่อ

Chaya Qwedsa😘😘📡🛰
....😁😁😁🤣🤣🤣🔬🔬🔬🔬🔬🔬

....สมอง บอก อยาก กิน

ผัดผัก....

อิอิอิ...😘😘😘

แต่ เจ้าตัว ดั้น กิน สเต้ก.......ดูเพิ่มเติม

.... วัน สงกรานต์....

จารีต

ประเพณี

ขนบธรรมเนียมที่งดงาม...ดูเพิ่มเติม

.......พวก บ้า ก่ บ้าไป...

สติ ไตร่ ตรอง ยังไม่เคยมีกันแต่ล่ะคน...

.....ไม่เคยรู้...ด้วยซ้ำแต่ล่ะคน...

ขนาด แค่ โดน จิตวิทยา ง่ายๆจากมัน...ยัง ...หัวอ่อน ไป เชื่อ...ดูเพิ่มเติม

Qwedsa chaya chill... 😘😘😘😁🛰️🛰️
กฏแห่ง กรรม....

...ตามนี้คะ...

....คลื่นความถี่ สามารถ

ทำให้ น้ำ เปน รูปทรง ได้จริง...

ทุก สิ่ง ในโลก ล้วนอาศัย ...

คลื่นความถี่ ......อ่านต่อ

....เกบไว้ เปน หลักฐาน....

อิอิ...คน สำคัน จัง....

😁😁😁🤣🤣🤣🤣✌✌✌😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🍎🍅🥝🍋🍊🍑😭🍇🍉🍓🍓🍍🍒😇🤩💫💥🤯😍🛰🍇🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰😍😍😍😍

....พยายาม เฉาะ มะพร้าว...

...หวัง เพียงแค่ น้ำมะพร้าว

หวาน หวาน ...หอม หอม....

...ช่าง ยาก...อ่านต่อ