Sahapaskorn

โดนผลประโยชน์ครอบงำ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียส่วนรวม ไม่ได้เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

นายหนวด ขมวด คำคิด
บ้านเมืองมีแต่แย่ลงทุนวันครับพี่

ผมฝันเห็นนางฟ้าทุกคืน......

อย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกล่าอาณานิคม