Blockdit Logo (Mobile)

Preecha Boonyakida

ในโลกใต้พิภพยังมีเรื่องรอการค้นพบอีกเยอะ
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบโครงสร้างปริศนาขนาดยักษ์บริเวณใกล้กับแกนโลก!! 😲
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวกว่า 30 ปีที่ผ่านมาด้วย AI ได้เปิดเผยถึงโครงสร้างยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้โลกนี้ 🌏...อ่านต่อ