มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • ธรรมธาตุ
  • 0
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 16
   กำลังติดตาม
  • ธรรม อันผู้ปฏิบัติเห็นชอบได้ด้วยตนเอง คนอื่นมาบอกก็แค่เพียงรู้ แต่ไม่ซึ้ง บล็อกนี้ก็จะนำหลักธรรมมาจับกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างการใช้หลักธรรมในการแก้ทุกข์ในชีวิตประจำวัน มี 2 เพจครับ บุญวิถี และโลกหลากสี