อำพร. สะระศิริ

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ จะตั้งกองทุนสตาร์ตอัปไทย 100 ล้านดอลลาร์
- ฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ฉบับเต็มได้ที่ www.blockdit.com/articles/5f82de4a1dfc880cbbc36252