มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Choti
  • 69
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 8
   กำลังติดตาม
    • การให้ทานที่จะได้บุญมาก
     ในเรื่องของการทำทาน หลายๆ ท่านอาจจะปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่คลายความสงสัยว่าทำไมทำบุญแล้วบุญไม่ส่งผล หรือเห็นผลช้า หรือไม่ก็ให้ผลไม่สมดังใจปรารถนาซะที เรามาศึกษาจากบทความนี้กันค่ะ... อ่านต่อ
     1
     5 รับชม
     • กำลังใจ...ไม่มีที่สิ้นสุด
      เราเกิดมาชาติหนึ่งก็จะต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดี
      และขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไป
      เราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะลูกนะ... อ่านต่อ
      3 รับชม
      • งานที่แท้จริง
       ชีวิตของพวกเราทั้งหลาย
       เกิดมาเพื่อที่จะมาทำงานที่แท้จริง ที่เราเรียกว่า กรณียกิจ
       กิจที่แท้จริง ที่ควรทำก็คือ งานทำหยุดทำนิ่ง... อ่านต่อ
       1
       4 รับชม
       • จ ริ ง แ ค่ ไ ห น
        เป็นเรื่องแปลก... สิ่งที่ดีอยู่ใกล้
        แต่การแสวงหา มักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง
        เรามักจะใช้เวลาให้หมด ไปกับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระ... อ่านต่อ
        3 รับชม
        • ตัดอาลัยไปนิพพาน
         เวลาธรรมกายเป็นเวลาที่ทรงคุณค่ายิ่ง ที่เราจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน หยุดใจไว้ในที่เดียวกัน คือ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แม้จะอยู่คนละสถานที่ แต่เราก็สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้กระแสแห่งความสุขและความบริ... อ่านต่อ
         2 รับชม
         • "ใจหยุดเป็นที่สุดของทุกสิ่งที่เราปรารถนา"
          ซึ่งความสุขที่แท้จริง ความบริสุทธิ์ หรือความรู้แจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย อยู่ที่ใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ดังนั้น.. "หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ" ที่เราจะต้องฝึกกันให้ได้ ฝึกกันไปทุกวันให้สม่ำเสมอ... อ่านต่อ
          2 รับชม
          • ท ห ร ะ ภิ ก ษุ ห นุ่ ม
           วัยของเรายังหนุ่มยังแน่น ยังแข็งแรงอยู่
           วัยนี้...พระพุทธเจ้าใช้คำว่า ทหระ ทหารวัยหนุ่ม
           วัยนี้เป็นกำลังสำคัญ... อ่านต่อ
           4 รับชม
           • ส ม บั ติ ที่ แ ท้ จ ริ ง
            สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง
            มีเพียง ๒ สิ่ง คือ "ใจ" และ "ฐานที่ตั้งของใจ"
            ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้... อ่านต่อ
            • เราต้องช่วยกัน ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยสื่อที่ดีงาม
             เพราะสื่อทั่วไปจะดึงใจคนออกจากศีลธรรม ทำให้ศีลธรรมฟลุ๊ปแฟ๊บ ดังนั้นเราต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้กลับฟื้นคืนมาได้ สื่อสีขาว เพราะฉะนั้นหนามยอก เราก็ต้องเอาหนามบ่ง อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเป็นการล้างบาปออกจา... อ่านต่อ
             1
             • ความโศกสิ้นสุด เมื่อจิตหลุดพ้น
              การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ อายตนนิพพาน เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกำลังบุญ มาก ๆ บุญน้อยไปไม่ถึง ต้องมีกำลังบุญเต็มเปี่ยมจึงจะไปถึงได้ บุญจะเต็มเปี่ยมได้เร็ว ย่อมขึ้นอยู่กับการทำบุญถูกอู่แห่งทะเลบุญ ถูกทักขิไณย... อ่านต่อ
              2 รับชม