G

ginjay

• 🇹🇭 Top 5 นายกรัฐมนตรีไทย ที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุด...อ่านต่อ
เฮ้ย ! ทำไมพวกลื้อไม่ใส่เครื่องแบบวะ ?
เอ่อ.. ! ก็เห็นประกาศในทวิตเตอร์ว่าให้ใส่ไปรเวทครับ...อ่านต่อ
🔷ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ตลอด 88 ปี จากยุคปฏิวัติสยาม ปี พ.ศ. 2475 มาสู่ภายใต้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จากวันนั้นถึงวันนี้ ได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองหลายๆ รูปแบบ โดยสิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน ผมเลยขอรวบรวม 10 อย่าง 10 รู...อ่านต่อ
เป็นบทความที่ภูมิใจที่สุดที่ผมเขียนครับ
พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ที่เราเคารพรัก พูดอะไรถึงมาตรา 112 ท่านคือพระราชาที่เป็นนักประชาธิปไตย รูปแบบที่แท้จริงของประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา 112 บัญญัติไว้ว่า "ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกต...อ่านต่อ
2
โอเคๆ ลดให้ก็ได้
116 เหลือ 112 ขาดตัว
การ์ตูนกวนเมือง
ซีรียฺ์ หมีเถื่อน-แบร์บาริค...อ่านต่อ