เล้งฮู

โควิด-19 โรคกระจอกของใครคนนั้นกำลังสร้างความบันลัยจักรให้กับหลายๆคน ขอให้พวกเราผ่านไปด้วยกัน ขอให้พวกเราได้ผู้ปกครองที่ดี
J Pk
บันไดจักร = escalator