S

Swan

    เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาดแบบคนยิว❓
    หนึ่งในเชื้อชาติที่คนทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องความเก่งคือคนอิสราเอลหรือคนยิวรวมทั้งคนเชื้อสายยิวที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ ด้วย... อ่านต่อ
    2