• นายสมเกียรติ เจริญจึงสันติ
  • 2
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 8
   กำลังติดตาม
    • การด่าคนอื่นว่าสลิ่มช่วยทำให้พวกคุณเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไหม ?
     คำถามนี้ถูกลบ
     😄😅สลิ่มเป็นคำเปรียบเทียบ วันข้างหน้าถ้าเขาใช้สติปัญญาพิจารณาคิดตาม แล้วตื่นรู้ในความหมาย สังคมก็คงมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยครับ ตัวเราเองรักในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว คงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับ การได้ พูด ถกเถียง ว่ากล่าว กระทั่งการด่า การแสดงออกต่างๆ เป็นเรื่องป...
     • 100% ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำ ขาดสติปัญญาและองค์ความรู้ในการบริหารของโลกยุคใหม่ ที่สำค้ญไม่มีคุณธรรมประจำใจ พูดปด อื่นๆที่แย่ๆอีกมากมาย(ดูจากกิริยาและการกระทำที่ผ่านมา7ปี)