เจ๋ง แซ่เจี่ย

  เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่277
  ขาดการไตร่ตรอง
  เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะ
   เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่276
   ผู้ที่สามารถปฏิเสธความสุขของคุณได้อย่างเฉียบขาด
    เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่275
    ถ้ามีเวลาคิดประเด็นทางการเมือง
     เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่274
     ผู้ติดโควิดไม่ใช่คนผิด
      เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่273
      ความเข้าใจผิด มิได้อยู่ที่ชี้แจงช้า
       เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่272
       โซเชียลบางกลุ่ม
       ทำให้มนุษย์มีกะลาเป็นของตนเอง
        เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่271
        ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไม่มีความสุข
         เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่270
         อุปสรรค จะเกิดขึ้นกับผู้เดินไปข้างหน้า
          เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่269
          ถ้าไม่รู้ ไม่ทำอะไรเลย
           เรื่องสั้นสั้นๆ บทที่268
           ปรับทุกข์ได้ครับ
           ยินดีรับฟัง
            เจ๋ง แซ่เจี่ย
            ปรับทุกข์ - มีการฟังผู้อื่นเพื่อปรับให้ทุกข์น้อยลง ระบายทุกข์ - ถ่ายทิ้งอย่างเดียว เอาตนเองเป็นที่ตั้ง คนอื่นช่างมัน