P NOK MISS TIGER

  • พี่นก มิสไทเกอร์ วัย 53 ปี เจ้าของสินค้าแฟชั่นลายเสือ มานาน 12 ปี ผู้ผลิตจำหน่ายและส่งออกไปทั่วโลก ชื่อแบรนด์ มิสไทเกอร์ ผู้หญิงพลังบวก สุขภาพดี ความสวยความงาม แฟชั่น ท่องเที่ยว
  • ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น มิสไทเกอร์ https://www.blockdit.com/pages/60ae3fda71bdd00c4a04dea9
  • ปริญญาตรี เอก สาขาบริหารงานบุคคล โท การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ ชม.