Aung Zaw Moe

  • ถ้าไม่ใช่คนไทยอย่างเรานะครับ จะได้รับวัคซีนไหม จะมีโอกาสได้เช็ดเมื่อไหร่
   ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว เอาหลักฐานการฉีดวัคซีนไปรับฟรีอะไรได้บ้าง?
   3
   เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่บุคคลทั่วไปเริ่มได้คิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ร้านอาหารต่างๆ ก็พากันออกมาสนับสนุนให้คนไทยไปฉีดวัคซีนด้วยการมอบอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว มาดูกันว่าร้านไหนรับฟรีอะไรบ้างเมื่อนำบัตรประ... อ่านต่อ