ว่างเปล่าที่เขาเหลียงซาน

  • จบการตลาด แต่ชอบศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์