• 1
  120663
  • 1
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
    • #จิ้งจก 🦎🦎🦎
     ผู้ที่อยู่ในสังสารวัฏเมื่อถึงอายุขัย ตายจากภพหนึ่งก็จะเปลี่ยนภพไปเกิดใหม่ตามกรรมในอีกภพหนึ่ง   จิตมีการส่งต่อผลสะสมของพลังงาน ทั้งบวกและลบ    ถ้าฝึกจิต เจริญปัญญาจะรู้ว่า... อ่านต่อ
     3 รับชม