มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • MR. K A M P O L.A
  • 116
   โพสต์
  • 122
   ผู้ติดตาม
  • 20
   กำลังติดตาม
  • ต้องการแบ่งปันความรู้ที่มี เพื่อสังคม..และชุมชนแห่งการเรียนรู้ครับ โลกมันมีหลายมุม ช่วยกันคิด ช่วยกันอ่าน ช่วยกันมอง ช่วยกันพิจารณา ช่วยกันดูในหลากหลายมิติ
  • กลับมาทำงานประจำอีกครั้ง เคยทำงานบริษัทเอกชนหลายแห่ง ทั้งสถาบันการเงินและบริษทอุตสาหกรรม เคยเป็นอาจารย์พิเศษทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน เคยเขียนบทความวิชาการ... ดูเพิ่มเติม
  • 3 ปริญญาตรี จากมหาวิยาลัยรัฐ 2 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 ประกาศนียบัตรชั้นสูง จากมหาวิทยาลัยรัฐและสถาบันอิสระ 3 Liceses ของสภาวิชาชีพ/หน่วยงานอิสระของรัฐ ... ดูเพิ่มเติม