• สมมาตร สุผล
  • 0
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 1
   กำลังติดตาม
  • คนเดินดินธรรมดา ยึดหลักทุกคำสอนที่ทำความดี การมีชีวิตที่ดี การพัฒนาตนเองในทุกด้าน
  • บำนาญ
  • ม.ราชภัฏเชียงใหม่