• สุวิสา สกุลสุขเจริญ
  • 1.6K
   โพสต์
  • 1.4K
   ผู้ติดตาม
  • 18
   กำลังติดตาม
  • เสนอความจริงอีกด้านที่สื่อกระแสหลักไม่นำเสนอและเลือกข้างความถูกต้อง