มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • ลุงมนัส
  • 655
   โพสต์
  • 54
   ผู้ติดตาม
  • 0
   กำลังติดตาม
  • ☸️ ทุกคน ย่อมถึงที่สุดแห่งทุกข์ ได้กันหมดเพราะกิเลสฯไม่ใช่ตัวตนถาวร. การมองเห็นขณะจิตแรก ไม่ทันคิดปรุงแต่ง เป็นการมอง ด้วยจิตประภัสสร มโนวิญญาณธาตุ เป็นการมองเห็น เช่นเดียวกับการมองของพระอริยเจ้า💎... ดูเพิ่มเติม
  • 📚 การเรียนพระธรรมวินัย ในแต่ละชาติ ไม่สูญเปล่า เพราะธรรมจะอัพเลเวลให้ เช่นให้ผลถึงพระโสดาบัน อานิสงส์ของการฟังธรรม และโสตานุคตสูตร. การเรียนทางโลกในแต่ละชาติ ต้องเริ่มต้นใหม่ โลกไม่อัพเลเวลให้ เว้นแต่เรียนแล้วนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อศาสนา เป็นต้น❗... ดูเพิ่มเติม
  • 🤵อริยสาวกผู้ได้สดับ❗. ความเชื่อ 10 ประการปฏิเสธได้ แต่ความรู้ 10 ประการ ปฏิเสธไม่ได้. ทุกคนมีความเป็นอรหันต์ติดมาตั้งแต่เกิด ถ้าหันดูตัวเอง ก็จะเห็นอนัตตา ในตัวเรา📖... ดูเพิ่มเติม