• Nida s Naja
  • 3
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
    • มรรค ผล นิพพาน
     ถ้าไม่มีธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต ก็ไปนิพพานไม่ได้ ธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต เป็นวิราคธาตุวิราคธรรม ตัวนิพพานเป็นวิราคธาตุ วิราคธรรม เขาก็ดึงดูดกัน พอถูกส่วนเข้าก็ดึงดูดกัน รั้งกันไปเอง... อ่านต่อ
     • สาธุคะ
      จิตสะอาดปราศจากธุลี
      การขจัดกิเลสอาสวะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ที่แสวงหาทางหลุดพ้น เพราะตราบใดที่กิเลสยังครอบงำจิตใจอยู่ ชีวิตจะต้องระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว หากเรายังหาสาเ... อ่านต่อ
      1
      • เราต้องช่วยกัน ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยสื่อที่ดีงาม
       เพราะสื่อทั่วไปจะดึงใจคนออกจากศีลธรรม ทำให้ศีลธรรมฟลุ๊ปแฟ๊บ ดังนั้นเราต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้กลับฟื้นคืนมาได้ สื่อสีขาว เพราะฉะนั้นหนามยอก เราก็ต้องเอาหนามบ่ง อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเป็นการล้างบาปออกจา... อ่านต่อ
       1