มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Ratsamee
  yuriratsamee
  • 14
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 13
   กำลังติดตาม
  • นำเสนอปัญหาของคนไทย การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิทธิขั้นที่พื้นฐานประชาชนจะได้รับอย่างเที่ยงธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ
  • MSU 59🎓 สิงห์ทอง64 📚
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand