แนวทางการใช้แบรนด์ Blockdit

ต้องการใช้แบรนด์ Blockdit อย่างถูกต้อง? โปรดดูแนวทางสำหรับวิธีการใช้งาน

ไฟล์ของแบรนด์ Blockdit

ต้องการดาวน์โหลดโลโก้และไอคอนของ Blockdit? ไฟล์สำหรับพิมพ์ (.EPS) ส่งต่อ และเว็บไซต์ (.PNG) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดาวน์โหลด

สีของ Blockdit

โลโก้ Blockdit ควรมีสีน้ำเงิน Blue Energy หรือ สีขาว True White เสมอ

เมื่อวางโลโก้ Blockdit อยู่บนรูปภาพ ควรใช้โลโก้ Blockdit สีขาว สำหรับรูปภาพที่มีสีสว่าง เราแนะนำให้เพิ่มความมืด 10-20% ของรูปภาพพื้นหลังเพื่อรักษาความชัดของโลโก้ Blockdit

เว้นระยะห่าง

เมื่อคุณใช้โลโก้ Blockdit วางคู่กับวัตถุอื่น ควรเว้นระยะห่างให้เหมาะสม

การขออนุญาตเพื่อใช้แบรนด์ Blockdit

ส่งคำขออนุญาตเพื่อใช้สินทรัพย์แบรนด์ของ Blockdit ใน:

 • การตลาด หรือ โฆษณา ที่ปรากฏบนโทรทัศน์ หรือ ออนไลน์
 • หนังสือ การแสดง ละคร หรือบทภาพยนตร์
 • บรรจุภัณฑ์

การโฆษณาบน Blockdit จะได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานนโยบายการโฆษณา และไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในที่นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Blockdit's Ads Policy

การตลาดประเภทอื่นไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตก่อน แต่ต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

ทีมงาน Blockdit จะตรวจสอบคำขออนุญาตใช้งานแบรนด์ Blockdit ที่เป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ เท่านั้น

คุณสามารถส่งคำขออนุญาตใช้งานสินทรัพย์ของ Blockdit โดยการส่งอีเมลมาที่ app@blockdit.com

หลักการใช้งานแบรนด์เบื้องต้น

ข้อห้าม
 • ห้ามดัดแปลงแบบ หรือ สี ของแบรนด์
  • ไม่อนุญาตให้ปรับสไตล์ ดัดแปลง หรือ แก้ไข สีหรือรูปร่างของแบรนด์
  • ห้ามใช้รูป หรือ ไอคอน ที่แสดงถึง Blockdit ที่พบที่อื่น นอกจากที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้
 • ห้ามอ้างถึง Blockdit ในทางที่ไม่ดี
  • หลีกเลี่ยงการอ้างถึง Blockdit ในทางที่:
   • ทำให้ Blockdit อยู่ในสภาพแวดล้อมเชิงลบของบทละคร หรือ โครงเรื่อง