แนวทางการใช้แบรนด์ Blockdit

ต้องการใช้แบรนด์ Blockdit อย่างถูกต้อง? โปรดดูแนวทางสำหรับวิธีการใช้งาน
guidelines photo

ไฟล์ของแบรนด์ Blockdit

ต้องการดาวน์โหลดโลโก้และไอคอนของ Blockdit? ไฟล์สำหรับพิมพ์ (.EPS) ส่งต่อ และเว็บไซต์ (.PNG) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

สีของ Blockdit

Blue Violet

Hex4A69FF
RGB74 105 255
CMYK75 62 0 0

True White

HexFFFFFF
RGB255 255 255
CMYK0 0 0 0

โลโก้ Blockdit ควรมีสีน้ำเงิน Blue Violet หรือ สีขาว True White เสมอ

เมื่อวางโลโก้ Blockdit อยู่บนรูปภาพ ควรใช้โลโก้ Blockdit สีขาว สำหรับรูปภาพที่มีสีสว่าง เราแนะนำให้เพิ่มความมืด 10-20% ของรูปภาพพื้นหลังเพื่อรักษาความชัดของโลโก้ Blockdit

เว้นระยะห่าง

เมื่อคุณใช้โลโก้ Blockdit วางคู่กับวัตถุอื่น ควรเว้นระยะห่างให้เหมาะสม

การขออนุญาตเพื่อใช้แบรนด์ Blockdit

ส่งคำขออนุญาตเพื่อใช้สินทรัพย์แบรนด์ของ Blockdit ใน:

 • การตลาด หรือ โฆษณา ที่ปรากฏบนโทรทัศน์ หรือ ออนไลน์
 • หนังสือ การแสดง ละคร หรือบทภาพยนตร์
 • บรรจุภัณฑ์

การโฆษณาบน Blockdit จะได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานนโยบายการโฆษณา และไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในที่นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Blockdit's Ads Policy

การตลาดประเภทอื่นไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตก่อน แต่ต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

ทีมงาน Blockdit จะตรวจสอบคำขออนุญาตใช้งานแบรนด์ Blockdit ที่เป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ เท่านั้น

คุณสามารถส่งคำขออนุญาตใช้งานสินทรัพย์ของ Blockdit โดยการส่งอีเมลมาที่ app@blockdit.com

หลักการใช้งานแบรนด์เบื้องต้น

ข้อห้าม
 • ห้ามดัดแปลงแบบ หรือ สี ของแบรนด์

  • ไม่อนุญาตให้ปรับสไตล์ ดัดแปลง หรือ แก้ไข สีหรือรูปร่างของแบรนด์
  • ห้ามใช้รูป หรือ ไอคอน ที่แสดงถึง Blockdit ที่พบที่อื่น นอกจากที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้
 • ห้ามอ้างถึง Blockdit ในทางที่ไม่ดี

  • หลีกเลี่ยงการอ้างถึง Blockdit ในทางที่:
   • ทำให้ Blockdit อยู่ในสภาพแวดล้อมเชิงลบของบทละคร หรือ โครงเรื่อง