Bangkok Thailand
Bangkok Thailand
ย่าน

    0

    0 รีวิว

    ให้คะแนนและรีวิวประสบการณ์ของคุณ

    ขอถามความเห็นเกี่ยวกับประกันหน่อยค่ะ ?
    แยกแยะระหว่าง ประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยและประกันทางเลือกกับประกันภาคบังคับ เราคาดหวังอะไรจากการประกันชีวิตให้ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองในกรมธรรม์ซึ่งต้องใช้ความรู้มาขยายความให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามข้อบังคับและความคุ้มครองที่แท้จริงจาก คปภ. ในส่วนของประกันวินาศภัย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเลือกเป็นลูกค้า ให้หาข้อมูลจากเครดิตของบริษัทมาพิจราณา ให้ความสำคัณกับราคากลางทั้งทุนประกันและเบี้ยประกัน เพราะราคาเหล่านี้บอกได้ถึงคุณภาพของสถานที่ๆแก้ปัญหาความเสียหายได้มากๆ